Buitenplaats Oosterwold

Opdrachtgever: Loos en van Vliet
Ontwerpbureau: Loos en van Vliet
Werkzaamheden: Besteksvoorbereiding, aanbesteding, uitvoeringsbegeleiding
Looptijd: 2017 – 2018

Het ontwikkelingsgebied Oosterwold is een uitbreidingsplan van Almere gelegen aan de Emile Durkheimweg. Het gebied moet zijn van oudsher agrarische en groen landelijke karakter behouden. Daartoe heeft de gemeente enkele spelregels opgesteld, zoals bijvoorbeeld het accent op stadslandbouw door het ontwerp van de buitenplaats als een groot nutspark in te richten.

Het plan bestaat uit een centraal eiland met daaromheen een vijverring, een bosring en een weilandring. De woonkavels worden ontsloten door een rondgaande weg, de parkweg met aan weerszijden een variabele beplantingsstrook, bestaande uit een bomenzone en een onderbegroeiing, de heesterzone. In het
beplantingsplan wordt gestreefd naar beslotenheid met soms een open doorzicht. Hierdoor ontstaat privacy en tegelijkertijd de ruimtelijkheid van een open parklandschap.
Door een nutspark te creëren zal de bomen- en heesterlaag bestaan uit een menging van verschillende noot- en fruitbomen, noten-, vruchten- en bessenstruiken.

DG-groep heeft een beplantingsplan vertaald naar uitvoeringstekeningen en RAW-bestek. De aanbesteding is verzorgd door DG-groep en tevens heeft DG-groep uitvoeringsbegeleiding gedaan.

Gerelateerde projecten