Erasmus MC Atria Oost

Opdrachtgever: Erasmus MC Rotterdam
Ontwerpbureau: Juurlink + Geluk bv
Werkzaamheden: Kostenramingen, besteksvoorbereiding, aanbesteding, directie/toezicht
Looptijd: 2011 – 2017

Voor de openbare ruimtes in en rond de nieuwbouw van het Erasmus MC is een ontwerp gemaakt door Juurlink en Geluk. In dit ontwerp spelen logistieke routing in het gebouw en verblijfsplekken een belangrijke rol.

De atria zijn met name verblijfsgebieden, waarbij een groene invulling met bamboe of andere beplanting wordt gerealiseerd. Zitelementen zijn deels in de randen van de plantenbakken verwerkt of als los meubilair neergezet. Alle meubilair wordt gemaakt van bamboehout. Door het toepassen van verschillende typen beplanting en typen meubilair ontstaat per atrium een eigen sfeer en uitstraling.

De atria in bouwdeel Oost zijn inmiddels gerealiseerd.

DG Groep heeft deze uitvoering begeleid d.m.v. het houden van toezicht en het voeren van directie. Voorafgaand aan de uitvoering is een RAW-bestek geschreven en bijbehorende tekeningen en bijlagen zijn gemaakt.

De atria van bouwdeel West worden na 2016 gerealiseerd, volgend op het gereed komen van de nieuwbouw van het ziekenhuis en zijn onderdeel van diverse bouwonderdelen die de DG Groep technisch uitwerkt, waaronder een park, logistiek hof, daktuinen en het voorplein.

Gerelateerde projecten