Erasmus MC RG-Gebouw

Opdrachtgever: Erasmus MC
Ontwerpbureau: Juurlink + Geluk bv
Werkzaamheden: Besteksvoorbereiding, aanbesteding, directie/toezicht
Looptijd: 2015 – 2018

Het RG-terrein dat is gebouwd aan het s’Jacobplein te Rotterdam is een onderdeel van het vernieuwde Erasmus MC.

Op de nieuwbouw van RG komen op niveau 1 een atrium en daktuin. De ruimtes zullen qua inrichting aansluiten op de atria in bouwdeel west.

Het atrium is een ruimte met vooral een doorloopfunctie. De daktuin is meer een verblijfsfunctie, gescheiden van het atrium door een glazen wand. Dit vraagt erom dat de inrichting binnen en buiten op elkaar afgestemd zijn.
De inrichting van beide ruimtes sluiten aan op die van de andere groene ruimtes in het Erasmus MC. Dit komt vooral terug in de vormgeving van rechthoekige plantenbakken en de materiaalkeuze.

De buitenruimte van het RG-gebouw op de begane grond zal ingericht worden als een logistiek terrein. De inrichting zal eenvoudig en vooral praktisch zijn. Om het terrein toch te laten aansluiten bij de overige ruimtes van Erasmus MC zal zoveel mogelijk groen toegepast gaan worden. Hiervoor worden grote bomen en heesters toegepast.

Het terrein is rondom de in-en uitgang van de ambulancehal gelegen. Het terrein zal voornamelijk gebruikt worden door brandweer, ambulance en micu’s. De leveranciers die op het terrein moeten komen, kunnen alleen het terrein op via een speedgate.

De DG Groep heeft een RAW bestek gemaakt met bijbehorende bestekstekeningen, zoals rioleringstekening, uitvoeringstekening, opruimingstekening en details/profielen. Daarna heeft DG Groep geadviseerd in de aanbesteding, waaronder een besteksbegroting en een gunningsadvies. De begeleiding tijdens de uitvoering is ook door DG Groep verzorgd in de vorm van directievoering op de uitvoeringswerkzaamheden.

Gerelateerde projecten