Hembrug terrein Zaandam

Opdrachtgever: RVOB (Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf)
Ontwerpbureau: Palmbout – Urban Landscapes bv
Werkzaamheden: Besteksvoorbereiding, aanbesteding, directie/toezicht
Looptijd: 2013 – 2014

In Zaandam ligt het voormalig munitieterrein Hembrug. Het terrein wordt ontwikkeld van een vervallen gesloten defensieterrein naar een open terrein met een grote variatie aan bedrijven en activiteiten. De functies op het terrein variëren van creatief tot zakelijk. Het ontwerp voor de openbare ruimte is op een praktische manier ingestoken, waardoor de buitenruimte geschikt is voor veel verschillende doeleinden. Er is veel aandacht voor hergebruik van bestaande materialen en behoud van de karakteristieke uitstraling van het terrein. Het ontwerp omvat de herinrichting van het maaiveld incl. parkeervoorzieningen, afwatering, beplanting en verlichting.
DG Groep heeft een RAW bestek gemaakt met bijbehorende bestekstekeningen en bijlagen. Dit betreft opruimingstekening, uitvoeringstekening en details/profielen. DG Groep heeft tevens het aanbestedingsproces verzorgd, van het maken van een besteksbegroting tot het geven van een gunningsadvies. De directievoering wordt ook door DG Groep verzorgd, hierbij worden o.a. bouwvergaderingen begeleid. Tevens beoordeelt DG Groep het meer- en minderwerk en houdt het financiële overzicht. De facturen van de aannemer worden na controle gefiatteerd en naar de opdrachtgever verzonden voor betaling. Momenteel wordt de directievoering verzorgd en toezicht gehouden voor de openbare verlichting.

Gerelateerde projecten