Laakhavens

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag - Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Ontwerpbureau: Juurlink + Geluk
Werkzaamheden: Budgetramingen
Looptijd: 2018-2020

Kosten per strekkende meter.
De herontwikkeling van de Laakhaven in Den Haag is een project die zowel opvalt door zijn de omvang als door de interessante ligging. Het gebied wordt aan de ene kant ingekaderd door de kades met het water. Aan de andere kant zorgt het treinspoor in de buurt van station Den Haag Hollands Spoor voor een duidelijke grens.

Met het integraal buitenruimte plan van Juurlink + Geluk als basis heeft de DG Groep gewerkt aan:

  • het opstellen van ramingen tijdens de visie- en de SO fase.

Op basis van een nauwe samenwerken met het ontwerpbureau heeft de DG Groep het ontwerp vertaald in kosten. Van elke straat is een standaard 3D profiel uitgetekend en omgezet in een prijs per strekkende meter.

Projectoverstijgende risico's.
Het hart van de wijk, Campus Hollands Spoor, is net iets verder uitgewerkt en heeft ook in de ramingen extra aandacht gekregen. De kosten van dit deelgebied zijn daarom wel opgebouwd per vierkante meter. Om grip te krijgen op de kosten, prestaties en met name de risico’s in een vroeg stadium van het ontwerp is de raming opgesteld volgens de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK). De SSK neemt hierin de projectoverstijgende risico’s, zoals verontreinigde grond, mee.

Op zoek naar ondersteuning bij een vergelijkbaar project? Neem gerust contact op!

Gerelateerde projecten