Leiden Morspark

Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Ontwerpbureau: Architectenbureau Popma & ter Steege
Projectgroep Morspark
Werkzaamheden: Besteksvoorbereiding, aanbesteding, toezicht
Looptijd: 2016 – 2018

In Leiden ligt een park, wat door de omgeving niet langer meer werd herkend als park. Om de bestaande kwaliteiten die het park heeft beter tot hun recht te laten komen en meer samenhang te creëren zijn een aantal eenvoudige ontwerpprincipes gehanteerd.

Ten eerste worden verbindingen gemaakt, door het aanbrengen van een padenstructuur aansluitend op de wijkstructuur. Als tweede worden begrenzingen verbeterd. Dit gebeurd door het kaderen van velden en gebouwen met groen en het verdunnen en aanhelen van de groene randen om het park. Als derde wordt het bestaande gebruik versterkt en aangevuld. Dat gebeurt door ontmoetings-, sport- en speelplekken te vernieuwen, beter te positioneren en in samenhang vorm te geven.

Dit alles met doel tot het versterken van het parkkarakter; hagen ipv hekken, natuurlijke spelaanleidingen, houten speeltoestellen en veel bloeiend groen.

Het Morspark is een initiatief van Popma ter Steege Architecten en kwam tot stand in een bijzonder samenwerking tussen de Stichting Morslint, buurtbewoners, lokale zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente Leiden.

DG Groep heeft een werkomschrijving gemaakt met bijbehorende bestekstekeningen en bijlagen. Dit betreft: opruimingstekening, uitvoeringstekening, rioleringstekening, beplantingsplan en details en profielen. DG Groep heeft tevens het aanbestedingsproces verzorgd, van het maken van een besteksbegroting tot het geven van een gunningsadvies. Het toezicht houden wordt ook door DG Groep verzorgd, hierbij worden o.a. overlegd met de opdrachtgever, aannemer en leveranciers. Tevens beoordeelt DG Groep het meer- en minderwerk.

Gerelateerde projecten