Piet Wiedijkpark

Opdrachtgever: Felixx/Gemeente Amsterdam
Ontwerpbureau: Felixx
Werkzaamheden: SSK-raming, Amsterdamse Standaard
Looptijd: 2020

 

Het Piet Wiedijkpark gelegen tussen de wijken Osdorp en Slotervaart, biedt een belangrijke recreatieve functie voor beide aanliggende wijken. De huidige structuur van het park bestaat uit verschillende losse onderdelen.

Het ecologische deel sluit niet goed aan op de oorspronkelijke parkstructuur. Beiden moeten meer in samenhang met elkaar worden gebracht. Het doel is om het een meer heldere structuur te geven, aansluitend op de recreatieve en ecologische noord-zuid verbindingen en op de aanliggende buurten (oost-west verbindingen). Veel onderdelen van het park zijn aan slijtage onderhevig, zoals de padenstructuur.

Als onderdeel van de Amsterdamse ecologische structuur en de Groene As dient het park meer ecologisch ingericht en beheerd te zijn dan het nu is. Een betere ecologische structuur, waarbij de bloemrijkheid wordt verhoogd, schuil- en nestelgelegenheid voor dieren wordt gemaakt en lichttoetreding wordt verhoogd. De vijver krijgt aanpassingen, zodat het voor flora en fauna interessanter wordt.

Felixx heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam een ambitiedocument opgesteld voor het Piet Wiedijkpark. Om deze ambities te kunnen uitvoeren zijn vervolgstappen nodig. Er moet een schetsontwerp en kostenraming komen. Deze informatie wordt gebruikt om financiering te regelen.

DG-Groep heeft een SSK-raming gemaakt op basis van de Amsterdamse Standaard. Doel van deze raming is om inzicht te krijgen in de kosten van uitvoering en inzicht in kosten van onderhouds maatregelen.

Gerelateerde projecten