RDM Rotterdam

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam / Port of Rotterdam
Ontwerpbureau: Palmbout – Urban Landscapes bv
Werkzaamheden: Besteksvoorbereiding, aanbesteding, directie/toezicht
Looptijd: 2010 – 2015

Het voormalige RDM terrein in Rotterdam wordt omgevormd en geschikt gemaakt voor moderne watergebonden bedrijfsvoering. Het ontwerp haakt aan bij de uitstraling van het industriële erfgoed van de bestaande bebouwing. Dit resulteert in met name het handhaven van bestaande relicten en de toepassing van klassiek materiaal als straatbaksteen.

De DG Groep heeft het DO traject technisch begeleid, de besteksvoorbereiding gedaan door middel van een overeenkomst met open posten, de aanbesteding begeleid, de deelopdrachten uitgewerkt en de directievoering en toezicht verzorgd. Tussentijds is op onderdelen een Total Cost of Ownership uitgevoerd, is een budgetbewaking gedaan en zijn leidingvergunningen aangevraagd.

De uitdaging bij dit project was het omgaan met de vaak onbekende ligging van (industriële) kabels en leidingen, resten van scheepshellingen en de verontreinigde grond. Het resultaat is een representatief terrein waar de vaak innovatieve bedrijven een goede plek hebben gekregen.

Gerelateerde projecten