Touwbaanpark

Opdrachtgever: Stadsdeel Centrum, Gemeente Amsterdam
Ontwerpbureau: HOSPER NL BV
Werkzaamheden: Terreinopname, budgetramingen, besteksvoorbereiding, begeleiding aanbesteding
Looptijd: 2016

Het Touwbaanpark is gelegen in Amsterdam op het openbare parkeerterrein van de voormalig machinefabriek Wiener. De omgeving rondom het terrein word volgebouwd met nieuwbouwwoningen. Het voormalige parkeerterrein heeft door een wijziging in het bestemmingsplan de functie ‘Groen’ gekregen, waardoor het parkeerterrein wordt opgeheven.

De basis voor het inrichtingsplan zijn de bestaande bomen en de voormalige scheepshelling. Door deze voormalige scheepshelling ligt het Touwbaanpark aan de straatkant 2 meter hoger dan aan de waterkant. Het hoogteverschil in het Touwbaanpark wordt stapsgewijs overbrugd en is als zodanig herkenbaar. Verder wordt de voormalige scheepshelling benadrukt door de verharding (Schellevis tegels) en de plantenbakken in de lengterichting van de helling te plaatsen.

De doelstelling voor de DG Groep was om het ontwerp van de openbare ruimte te vertalen in een technisch ontwerp dat kon worden gebruikt voor aanbesteding en uitvoering.

Hierbij is er met name aandacht voor de specifieke kenmerken van dit gebied:
– Aangrenzend aan de nieuwbouw van het Wienerterrein, de portiersloge,
– Woonstraten, kades, woonboot, fietspad, trafo en de ophaalbrug;
– Aanwezige bodemverontreiniging in de (onder)bodem en werken in verontreinigde grond;
– Deels voormalig bouw / ketenterrein;
– De ingang van de ondergrondse parkeergarage van de nieuwbouw en het parkeerterrein;
– Aansluiting op ondergrondse infra / riolering;
– Te handhaven volwassen platanen in verharding van redelijke / matige kwaliteit.

Gerelateerde projecten