Willemstraat – de Willem en de Lodewijk

Opdrachtgever: Ten Brinke
Ontwerpbureau: Felixx
Werkzaamheden: Budgetramingen, rapportage wateropgave, besteksvoorbereiding
Looptijd:2018-2021

Ramingen, RAW-bestek en Wateropgave
Net buiten het centrum van Eindhoven realiseert Ten Brinke twee nieuwbouwprojecten. De Willem en de Lodewijk liggen op loopafstand van elkaar langs de Willemstraat. De DG Groep heeft bij deze projecten gewerkt aan:

  • het opstellen van ramingen tijdens de VO en DO fase
  • het uitwerken van het project in een RAW bestek
  • het uitwerken van de bijbehorende tekeningen en directieraming.

Daarnaast konden we onze opdrachtgever ontzorgen door middel van een rapportage met de wateropgave.

Multifunctioneel groen
De lage ligging van het terrein, de hoge grondwaterstand en de toenemende behoefte aan stedelijke klimaatadaptatie zijn belangrijke thema’s geweest. Deze thema’s vormden de doelstellingen van de gemeente en het ontwerpbureau Felixx. Door tegelijkertijd in te zetten op biodiversiteit, het stadsklimaat en de beleving van de gebruikers creëer je een multifunctionele omgeving. Een stedelijke omgeving met waardering voor groen.

Waterhuishouding
De focus bij deze projecten lag met name op de waterhuishouding. We zijn op zoek gegaan naar locatiegebonden oplossingen en tegelijk naar innovatieve manieren voor omgaan met regenwater. Op de daken van de bebouwing zorgen toepassingen als retentiedaken en plantenbakken voor hergebruik van hemelwater. In de buitenruimte wordt de hoeveelheid neerslag zichtbaar doordat de wadi’s werken als tijdelijke opvang. Een minder zichtbaar onderdeel maar minstens zo waardevol is de toepassing van een bufferriool in combinatie met een speciale inspectieput. De druk op het bestaand rioolstelsel zal hierdoor afnemen tijdens een piekbelasting.

www.tenbrinke.com/nl/actuele-projecten/actuele-projecten-details/de-gebroeders-de-lodewijk-eindh00014-de-lodewijk.html

www.tenbrinke.com/nl/actuele-projecten/actuele-projecten-details/de-gebroeders-de-willem-eindh00014-de-willem.html

www.wonenindegebroeders.nl

Op zoek naar ondersteuning bij een vergelijkbaar project? Neem gerust contact op!

Gerelateerde projecten