Selectie van referenties

De vermelding “technisch ontwerp” houdt in: programma van eisen, besteksvoorbereiding (RAW) incl. bijlagen en tekeningen en directiebegroting.

 • Erasmus MC Rotterdam

Inrichting universitair ziekenhuis: atria, daktuinen Oost en West, park Westzeedijk, voorplein, Wytemaweg, Zimmermanweg Opdrachtgever: Juurlink + Geluk Stedenbouw + Landschap Rotterdam Budgetraming / technisch ontwerp / directievoering (2005- 2019)

 • Renovatie stuwen Waterschap Rivierenland

Opdrachtgever: Postma GWW
Plan van Aanpak t.b.v. aanbesteding (2015)

 • Terrein Nieuw Hembrug Zaandam

Onderhoud terrein
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Onderhoudsplan / Raamovereenkomst (2015)

 • De Makroon Amsterdam

Inrichting daktuin
Opdrachtgever: Hosper NL
Technisch ontwerp / aanbesteding / directievoering (2013-2015)

 • Nirlon Knowledge Park Mumbai India

Aansluiting Highway (vervolg op fase 1 t/m/3) en fase 4 kantorenpark
Opdrachtgever: Nirlon Ltd. Mumbai
Innovaties / technisch ontwerp (2013-2015)

 • Meerrijk Eindhoven

Inrichting parkeerdak en terrein winkel- en woongebied
Opdrachtgever: ASR Vastgoed
Bouwmanagement civiele en groencomponenten / directievoering en toezicht (2012-2014)

 • RDM terrein Rotterdam

Inrichting industrieterrein havengebied, deelopdracht 4 en 8
Opdrachtgever: Port of Rotterdam
Uitwerking deelopdrachten / directievoering en toezicht (2012-2014)

 • Zeeheldentuin Den Haag

Inrichting tuin
Opdrachtgever: Zeeheldentuin
Technisch ontwerp / aanbesteding (2014)

 • Jaanila Country Sint Petersburg

Inrichting park
Opdrachtgever: Felixx
Technisch ondersteuning / werktekeningen (2014)

 • Molewaterplein / ‘s Jacobsplein Rotterdam

Inrichting pleinen
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
D.O. begroting (2014)

 • Terrein Nieuw Hembrug Zaandam

Inrichting terrein
Opdrachtgever: Rijksvastgoedbedrijf
Technisch ontwerp / aanbesteding / directievoering (2013-2014)

 • Park Arentsburg Hoekenburg Voorburg

Herontwikkeling park
Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam Voorburg
Technisch ontwerp / aanbesteding (2013)

 • Van der Werffstraat en omgeving Vlaardingen

Inrichting terrein woonomgeving
Directievoering en toezicht (2012-2013)

 • Zonnehuisterrein fase 2 Amstelveen

Inrichting binnentuin op parkeerdak zorgcentrum
Opdrachtgever: Hosper NL
Begroting / technisch ontwerp / aanbesteding / directievoering en toezicht (2012-2013)

 • Winkelcentrum Koningshoek Maassluis

Inrichting omgeving en parkeerterrein
Opdrachtgever: Wereldhave N.V.
Schetsontwerp buitenruimte / S.O.raming (2012-2013)

 • MFA school Pijnacker

Inrichting schoolplein en sportvelden
Opdrachtgever: NoLabel
Technisch ontwerp / aanbesteding (2012-2013)

 • Begrotingen groenonderhoud en afvalbeheersing Haarlem

Onderhoud gehele gemeente Haarlem
Opdrachtgever: Spaarnelanden N.V.
Inschrijfbegrotingen groenonderhouds- en afvalbeheersingsbestekken (2011-2012-2013)

 • RDM terrein Rotterdam

Inrichting terrein industrie havengebied, deelopdracht 1, 2 en 3
Opdrachtgever: Port of Rotterdam
Definitief ontwerp / raamovereenkomst / uitwerking deelopdrachten / SSK-raming / Begroting Total Cost of Ownership / directievoering en toezicht (2009-2012)

 • NLR Amsterdam

Inrichting binnenterrein
Opdrachtgever: Hosper NL
Technisch ontwerp / aanbesteding (2012, 2015)

 • NLR Marknesse

Inrichting terrein, waterpartij en logistieke ontsluiting
Opdrachtgever: Hosper NL
Technisch ontwerp / aanbesteding (2012, 2015)

 • Dorpshart Dreumel

Inrichting winkel- en woongebied
Opdrachtgever: Leyten Bouwplanontwikkeling
Directievoering (2012)

 • Zuidhoek Nieuwkoop

Inrichting woonwijk veengebied
Opdrachtgever: Hosper NL
Technische ondersteuning Definitief Ontwerp / D.O. begroting (2012)

 • ‘t Hoekje Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier

Realisatie waterbuffer en recreatief poldergebied
Opdrachtgever: Hosper NL
Ondersteuning Definitief Ontwerp / D.O. begroting / grondbalans / terreininmeting (2012)

 • Nirlon Knowledge Park Mumbai India

Inrichting kantorenpark, fase 1, 2 en 3
Opdrachtgever: Nirlon Ltd. Mumbai
Innovaties (watermanagement, duurzaamheid) / technisch ontwerp (2007-2012)

 • Oevers en beschoeiingen Diemen

Realisatie en renovatie oevers en beschoeiingen
Opdrachtgever: Gemeente Diemen
Beheerplan / meerjarenonderhoudsbegroting / technisch ontwerp / aanbesteding (2012)

 • Jachthaven Callenburgh Vlaardingen

Opdrachtgever: Gemeente Vlaardingen
Kapplan en bomencompensatieplan / definitief ontwerp / technisch ontwerp / aanbesteding / directievoering en toezicht (2010-2012)

 • Inrichting Van der Werffstraat Vlaardingen

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Waterweg Wonen
Voorlopig ontwerp / definitief ontwerp / technisch ontwerp / aanbesteding (2007-2011)

 • Noordrand Rhoon

Inrichting overgangsgebied tussen wonen, buitengebied en rand rijksweg 15
Opdrachtgever: Hosper NL
Uitwerken Schets-, Voorlopig en Definitief ontwerp / begroting (2011)

 • Fioretti College Lisse

Inrichting schoolterrein
Opdrachtgever: Broekbakema Rotterdam
Ondersteuning Definitief ontwerp / begroting (2011)

 • Erasmus MC Rotterdam

Inrichting verblijfsgebied interieur en terrein universitair ziekenhuis
Opdrachtgever: Erasmus MC
Meerjarenbegroting / exploitatiebegroting (2011)

 • Hoofdkantoor Perry Sport Aalsmeer

Terreininrichting kantooromgeving
Opdrachtgever: Bloemenlust Vastgoed Aalsmeer bv
Inrichtingsplan / begroting / technisch ontwerp / aanbesteding (2010-2011)

 • Dorpshart Dreumel

Inrichting winkel- en woongebied (bouw- en woonrijp maken)
Opdrachtgever: Leyten Bouwplanontwikkeling
Begroting / co-designsessies / technisch ontwerp / aanbesteding (2010-2011)

 • Zonnehuisterrein Fase 1 Amstelveen

Inrichting binnentuin zorgcentrum
Opdrachtgever: Hosper NL
Begroting / technisch ontwerp / aanbesteding / directievoering en toezicht (2010-2011)

 • Grote Speelweide Amsterdamse Bos

Opdrachtgever: Amsterdamse Bos
Cultuurtechnisch advies / technisch ontwerp / aanbesteding (2009-2011)

 • Heerenduinweg plantsoen IJmuiden

Opdrachtgever: Gemeente Velsen
Beplantingsplan / technisch ontwerp / aanbesteding (2009-2010)

 • Centrumplannen Leimuiden, Terneuzen. Bergambacht, Boskoop, Dreumel

Opdrachtgever: Leyten Bouwplanontwikkeling
Begroting (GREX) / co-designsessies / inrichtingsplan (2008-2010)

 • Sierkwartier Lisse

Opdrachtgever: CH Partners Den Haag
Technisch ontwerp / aanbesteding / directievoering en toezicht (2008-2010)

 • Binnenhoven Osdorp

Opdrachtgever: Juurlink + Geluk Stedenbouw + Landschap Rotterdam
Budgetraming / controle bestekken en aanbesteding / directievoering (2005-2010)