Accres® inspectie software

De inspectie software is erop gericht om volledig onafhankelijk van beheersystemen inspecties te modelleren, te publiceren naar veldcomputers en vervolgens de opgenomen gegevens terug te ontvangen en te controleren. Deze sluit naadloos aan op gisib. Wij kunnen de inspecties en monitoringen voor u uitvoeren.

Elk project sluit aan op uw behoefte naar kwaliteitsgegevens. Het kan gaan om beeldkwaliteit op basis van de maatlatten van de CROW of de ambities voor schoon, heel en veilig. Wijkschouwen met bewoners om hun beleving vast te leggen. Veiligheidheidsinspecties van bomen (VTA) of speelwerktuigen. Het bijhouden, opvolgen en beheren van meldingen om het incidenteel onderhoud te managemen. Het monitoren van contracten en bestekken. Voor de planning van groot onderhoud en renovatie kunnen er technische inspecties uitgevoerd wordn met behulp van de schaalbalken van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW.

Met de inspectie software kunt elke denkbare eigenschap van een element in de openbare ruimte beoordelen, vastgeleggen en integreren in uw beheersysteem: van flora- en faunawaarnemingen, de verspreiding ziekten en plagen (b.v. Eikenprocessierups, Masaria) of de veiligheid van paaltjes.

 • CROW kwaliteitsinspectie
 • Schoon, Heel en Veilig
 • Wijkschouwen met bewoners
 • VTA inspectie bomen
 • Speelwerktuigeninspectie
 • Besteksmonitoring
 • Meldingenbeheer
 • Meubilairinspecties
 • Flora- en Faunawaarnemingen
 • Opname verspreiding ziekten en plagen (b.v. Eikenprocessierups, Masaria)
 • Opname achterstallig onderhoud
 • Opname/planning meerjarenonderhoud