Veenendaal kwaliteitsschouw openbare ruimte

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal
Werkzaamheden: Kwaliteit beheer openbare ruimte
Looptijd: Sinds 2006
   

Het beheer van de openbare ruimte in de gemeente Veenendaal wordt uitgevoerd door aannemers en door de eigen dienst van de gemeente. Om hun inzet goed te kunnen sturen wil de gemeente inzicht in de huidige kwaliteit van zowel het technische, als het verzorgende onderhoud van de thema’s groen, verhardingen, straatmeubilair en kunstwerken.

Hoe heeft de DG Groep dit aangepakt?

Om eenvoudig en snel inzicht te bieden in de kwaliteit hebben we een schouw uitgevoerd op 200 representatieve meetlocaties in de gemeente. De resultaten uit de schouw worden gebruikt voor diverse (meerjaren)begrotingen, beleids- en beheerplannen. Voor deze schouw is gebruik gemaakt van de schaalbalken uit de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW (KOR, publicatie 323). De beoordeelde locaties beslaan gemiddeld 13% van het areaal van elke buurt. De meetpunten zijn zo gekozen dat per buurt alle functietypen geïnspecteerd zijn. Voor de beheergroep groen is bijvoorbeeld een stukje buurtgroen, een weg met bomen en bermen, straatbeplanting, het groen rond een winkelcentrum of een deel van een (buurt)park gekozen. Zo heeft de gemeente een representatief beeld van de integrale kwaliteit.

Gerelateerde projecten