Amsterdam Oost gebiedsgericht begroten

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Werkzaamheden: Overzichtsdocument gebiedsgericht begroten
   
   

Voor het Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam heeft de DG groep een overzichtsdocument gemaakt van al het groen, halfverharding en speelvoorzieningen die in beheer zijn van het stadsdeel. Dit document geeft in één oogopslag een overzicht in de samenstelling van het areaal, de beeldkwaliteit ervan en de tevredenheid van de bewoners. Dit overzicht van informatie maakt gebiedsgericht begroten mogelijk.

Kosten
Om inzicht te krijgen in de jaarlijkse beheerkosten van het groen heeft de DG Groep voor Amsterdam de kengetallen berekend voor het beheer van bomen, beplanting en gras. Aan de hand van deze kengetallen heeft de DG Groep een overzicht gemaakt van de kosten voor het beheer van het groen per wijk.

Kaarten
Het areaal van de beheerders is per thema in kaarten gepresenteerd. Overzichtskaarten geven inzicht in de ligging van de bomen, groenvlakken, halfverharding en speelplekken per wijk. Op buurtkaarten is de informatie meer in detail weergegeven.

Inzicht
Met dit document is voor beheerders in één oogopslag inzichtelijk hoe hun beheerareaal is opgebouwd, wat de beheerkwaliteit is en wat de beheerkosten van het areaal zijn.

Gerelateerde projecten