IMBOR

IMBOR versie 2018-2 ziet het levenslicht in gisib

Het volledige gegevenswoordenboek is inmiddels toegepast in gisib en het berichtenverkeer met de BGT-programmatuur operationeel.

Het onderscheid in beheerdomeinen is het vertrekpunt geweest voor het maken van de nieuwe indeling. Sterk gereduceerd is daarmee ook het aantal verschillende vlakkenlagen in gisib. Van bijvoorbeeld ruim 20 typen wegverhardingsobjecten (Rijbaan, Parkeervlak, enz.) naar niet meer dan één: Verhardingsobject. Zodoende is een wijziging van type/functie nu veelal zonder omwegen door te voeren, ook bij het groenbeheer bijvoorbeeld.

Daarentegen is het aantal verschillende typen lijnen- en puntenobjecten niet afgenomen. Deze objecten veranderen weinig van functie en “in de breedte” kan het aantal attributen per laag worden verminderd door de lagen apart te houden van elkaar.

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte is net als IMGeo (BGT) geënt op NEN 3610 – het Nederlandse basismodel voor geo-informatie – welke voortborduurt op standaarden wereldwijd (ISO) en Europees (INSPIRE).

IMBOR is de sectorstandaard om uitwisseling en benchmarking te faciliteren bij overheden en bedrijven binnen het werkveld beheer van de openbare ruimte. In gisib dient het als een praktische gegevensboom om eigenschappen op een eenduidige wijze te registreren, waarbij redundantie op voorhand wordt ingeperkt.

IMBOR is nu compatibel met de BGT en IMGeo. In gisib kunnen gebruikmakend van het IMBOR-model alle BGT- en IMGeo-gegevens worden vastgelegd. Bovendien kunnen eigenschappen en geometrie nu worden uitgewisseld met applicaties die de verbinding leggen met de Landelijke Voorziening SVB-BGT.

IMBOR ordent alleen de eigenschappen van de fysieke objecten zelf. Inspecties, maatregelen, kosten e.d. zijn hierin niet geharmoniseerd.

IMBOR is net zoals IMGeo – maar in tegenstelling tot de BGT – niet verplicht voor bronhouders. Om tijd en capaciteit te besparen is het altijd raadzaam om niet meer data te verzamelen dan daadwerkelijk gebruikt gaat worden. Maar als u het doet, doe het dan conform IMBOR.