Identiteit

De projectevaluaties schetsen het karakter van de DG Groep:

  • Sterk betrokken bij de projecten van de opdrachtgevers, werken onze experts mee als teamleden voor het bereiken van gezamenlijk, gedragen doelen.
  • Vriendelijke, communicatieve en goed bereikbare adviseurs die snel reageren op vragen van opdrachtgevers.
  • Intern korte lijnen tussen de verschillende expertisegebieden van geo-informatie, beleid, beheer, technisch ontwerp en uitvoering.
  • Gezamenlijk verantwoordelijksgevoel voor het welslagen van opdrachten en projecten en ieder is bereid daar volle inzet te voor leveren.
  • Een gezonde mix tussen ervaring, innovatie en nieuwe ideeën. De leeftijd van adviseurs varieert van jong tot oud.
  • Altijd oog voor de praktijk: is het plan realistisch, haalbaar en uitvoerbaar en past het binnen het integrale beleid?
  • Kwaliteitsgericht: kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering dooraderen de werkprocessen, het bureau werkt volgens ISO-normen.