Inspecties groen, oevers en wegen

Wilt u meer grip krijgen op de staat van de buitenruimte in uw gemeente? Dan zijn inspecties daarvoor een heel geschikt instrument. Het type inspectie hangt af van uw vraag. Graag zetten wij voor u uitéén welke soorten inspecties wij uitvoeren.

Beleidsinspectie

Om een goed beleidsplan op te stellen, is het belangrijk om de huidige staat van de openbare ruimte te weten. De uitvoering van een beleidsinspectie helpt u daarbij. De resultaten geven u inzichten, waarmee u beleidsmatig aan de slag kunt. Denk hierbij aan de kwaliteit van de beplanting per wijk of de maatregelen per beplantings- of grasvak. Als resultaat van deze inspectie heeft u op vakniveau de kwaliteit en de voorgestelde maatregelen gekoppeld aan het betreffende vak. Met deze maatregelen is een meerjaren onderhoudsplan gemakkelijk te maken. We deden bijvoorbeeld voor de gemeente Veenendaal een beleidsinspectie om de kwaliteit van de openbare in beeld te brengen. 

Ook kunt een beleidsinspectie gebruiken om uw buitendienst (aan) te sturen. Door met bepaalde regelmaat, bijvoorbeeld 4 wekelijks, een inspectie uit voeren, krijgt u inzicht in de kwaliteit op gekozen onderdelen. U kunt hiermee bijvoorbeeld op wijkniveau zien waar extra aandacht gewenst is en extra focus leggen om werkzaamheden in wijken met slechtere resultaten. Daarnaast geeft het inzicht in of de capaciteit van de buitendienst voldoende is. De resultaten geven een onderbouwing of meer capaciteit nodig is. Als resultaat krijgt u een Excel met per meetlocatie de kwaliteit en eventuele foto’s. 

Besteksinspectie

Heeft u een aannemer aan het werk in uw openbare ruimte, dan is de uitvoering van een besteksinspectie door een onafhankelijk, gecertificeerd inspecteur de juiste inspectie. Tijdens deze inspectie, die we elke termijn, 4-wekelijks, uitvoeren, controleren wij de beeldposten zoals deze in het bestek zijn opgenomen. 

Met een besteksinspectie voorkomt u discussie met de aannemer over de kwaliteit van het geleverde werk. Een besteksinspectie bekijkt de beeldmeetlatten die in het bestek zijn opgenomen. Onze inspecteurs controleren elk termijn op een aantal vooraf vastgestelde meetlocaties de kwaliteit conform het bestek. U krijgt foto's van het geleverde werk. Met de resultaten van de inspectie heeft u een goede onderbouwing om het gesprek met de aannemer aan te gaan. Lees verder over de besteksinspectie die we deden voor de gemeente Hilversum. 

Technische inspectie

Wilt u weten wat de staat/kwaliteit is van het openbaar groen? Dan is een technische inspectie het soort inspectie dat u zoekt. Bij een technische inspectie bekijken we per vak (beplanting of gras) wat de technische kwaliteit is, bijvoorbeeld de kale plekken en snoeibeeld van bodembedekkers. Indien wenselijk stelt de inspecteur een maatregel voor. Als resultaat van deze inspectie heeft u de kwaliteit per vak, de gemiddelde kwaliteit per beplantingstype en de benodigde maatregelen. De maatregelen zijn handig voor het plannen en budgetteren van het onderhoud. Voor de gemeente Gouda deden we een inspectie van de oevers ten behoeve van de vervangingsopgave.

Onze inspecteurs hebben jarenlange ervaring met het inspecteren van de openbare ruimte en zijn in het bezit van de certificaten: ‘Veilig werken langs de weg’ en CROW beeldkwaliteitsinspecteur. 

Interesse?
Wilt u weten hoe inspecties in uw gemeente ingezet kunnen worden? Neem contact op met Jannine van Beek via de mail jvanbeek@dggroep.nl  of via 06 86878248 voor een adviesgesprek. 

Gerelateerde projecten