DG Groep

DG Groep biedt een breed scala van diensten en producten voor de buitenruimte en onderscheidt zich door het leveren van maatwerk. We creëren meerwaarde door combinatie en integratie van expertise vanuit verschillende hoeken: beheer, beleid, informatisering en automatisering. We werken vanuit de specifieke wensen van de opdrachtgever.

Onze jarenlange ervaring met de openbare ruimte vindt haar weerslag in de beheerprogramma’s gisib® en Accres®. Het beheer van de buitenruimte wordt hiermee efficiënter en klantvriendelijker. Het is een integraal systeem, want alle onderdelen van de openbare ruimte zijn erin opgenomen: van viaduct tot boom, van weg tot bank, van riool tot water. Onze GIS-specialisten zijn meesters in het beantwoorden van alle vragen van databeheerders.

Een geslaagde inrichting van de buitenruimte en het groen vraagt om meer dan een goed ontwerp. Minstens zo belangrijk zijn goed beheer en beleid. DG Groep biedt advies, ondersteuning en training om de buitenruimte niet alleen mooi te maken, maar ook te houden. Dit doet zij voor het bestuur en management, maar ook voor de coördinatie en uitvoering van activiteiten.

DG Groep heeft hart voor de buitenruimte en wil daarom kwaliteit bieden en garanderen. DG Groep is volledig ISO-gecertificeerd en erkend lid van verschillende brancheverenigingen, zoals NVTL/BNT , R.A.W. / C.R.O.W en FENIT. Maar bovenal blijkt kwaliteit uit bewezen resultaten. DG Groep maakt u graag deel van die resultaten. Kwaliteit blijkt ook uit betrokkenheid: niet alleen bij het eigen product, maar ook bij de maatschappij. Een aantal van onze mensen delen hun expertise dan ook met anderen door betrokken te zijn bij onderwijs en training, om ook in de toekomst kwaliteit voor de buitenruimte te garanderen.
Contractmanagement

In deze snel veranderdende wereld van aanbestedingen en contracten zijn wij uw partner voor het opstellen van een UAV-GC of het maken van een EMVI leidrraad.

Inspectie

Inspectie, beeldschouw, monitoring. Het zijn bekende termen voor ons en we ondersteunen u graag!

Assetmanagement

Als praktisch bureau steken we Assetmanagement op een begrijpelijke manier in. Met u geven we dit begrip handen en voeten.

Ontwikkeling
Werkplek gebruikers
Mobiele gebruikers