Advisering bij geo-informatie

DG Groep levert ondersteuning bij de voorbereiding, loop en afronding van inventarisatie, monitoring en inspectie. We maken daarbij gebruik gemaakt van Accres® inspectie software. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.zichtopbeheer.nl

Voor het zelf uitvoeren van alle typen inventarisaties en inspecties geven wij cursussen en trainingen op maat en wij ondersteunen u bij de invoering van de BGT en IMGeo.

Wij ondersteunen onze klanten met een telefonische helpdesk die van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur bereikbaar is. Onze responstijd is maximaal een werkdag. Zonodig bieden we online ondersteuning via schermovername (Teamviewer).

Onze gebruikers hebben via het Support Forum en bij gebruikersdagen inspraak in de ontwikkelingen van onze programmatuur.