Gisib in het kort

Het integraal beheer van de buitenruimte is een complex samenspel van belangen en relaties. U heeft te maken met ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen en rioleringen), mechanische en elektronische installaties (kunstwerken, openbare verlichting), verhardingen (wegen, straten en pleinen) en met levende organismen (bomen, struiken en planten).

Een succesvol beheer begint met het in kaart brengen van alle informatie over de te beheren objecten (assets) en hun eigenschappen. Hiervoor is gisib® een onmisbaar gereedschap.

 • Core Applicatie
  • objectenbeheer@gisib
 • Proces Apps
  • wegen@gisib
  • terreinen@gisib
  • riolering@gisib
  • spelen@gisib
  • verkeersmiddelen@gisib
  • waterwegen@gisib
  • verlichting@gisib
  • schouwen@gisib
 • Plan Apps
  • cyclisch@gisib
  • integraal@gisib
 • Context Apps
  • CROW288@gisib
  • CROW323@gisib
  • NEN2767-4@gisib
  • IMGEO@gisib
  • IMKL@gisib
 • Overige Apps
  • tablet@gisib
  • dashboard@gisib
  • webservices@gisib
  • StUF-GEO@gisib

Voor meer informatie kunt u de website van gisib bezoeken.