Door jarenlange ervaring met de openbare ruimte is onze kennis verbreed en verdiept. Daardoor zien we alle producten in de buitenruimte in samenhang. De DG Groep heeft, samen met haar partner KOAC-NPC het nieuwe integrale beheersysteem gisib® ontwikkeld, dat het toonaangevende integrale beheersysteem is. Daarnaast blijven we de Accres® software ondersteunen. Op maat adviseren we opdrachtgevers bij GIS-toepassingen en databeheer. Het beheer van de buitenruimte is hiermee efficiënter en klantvriendelijker en sluit naadloos aan op de BGT en IMGeo-standaarden.

Onze adviseurs begeleiden uiteraard het werken met gisib® of Accres® Inspectie en kunnen ook de monitoring, inspectie of schouw met Accres® Inspectie voor u uitvoeren.

Wij kunnen de opdrachtgever volledig ontzorgen door het uitvoeren van inspecties en monitoring, en we kunnen uw medewerkers scholen om zelf aan de slag te gaan.

Onze geo-informatie werkzaamheden omvatten:

 • installatie en onderhoud van gisib® of Accres® Inspectie,
 • conversies van bestaande data in nieuwe systemen,
 • ondersteuning bij de toepassing van de BGT en IMGeo,
 • ontwikkelen van nieuwe software op maat,
 • ondersteunen van de invoer van inspectie software en het gereedmaken van inspectie-PDA’s,
 • voor de opdrachtgever hosten van een inspectieserver.

We geven vorm aan inspectieprojecten door het:

 • opzetten inspectiecatalogi met meetcriteria,
 • voorbereiden van inspectiekaarten,
 • toewijzen van taken en bevoegdheden aan inspecteurs,
 • structureren van de rapportages.

We verzorgen opleiding en training over het:

 • praktische gebruik van gisib®, Accres® Inspectie en PDA’s,
 • zelf opzetten van inspectieprojecten,
 • beheren van en rapporteren over de inspectieresultaten,
 • zelf uitvoeren van applicatiebeheer van de server en het inspectiesysteem.