Groenbestekken Stichtse Vecht

Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vecht
Werkzaamheden: Opstellen RAW-bestekken
Looptijd: 2021

 

Voor de Gemeente Stichtse Vecht hebben we 4 verschillende RAW beeld- en frequentiebestekken gemaakt, te weten:

- Bermen en Watergangen;
- Onderhoud Groenvoorzieningen;
- Vegen en Reinigen Verhardingen;
- Kansis (werkvoorziening).

Voor het bestrijden van onkruid is het gebruik van chemische middelen op verhardingen niet meer toegestaan. Daarom hebben wij alternatieve methoden van onkruidbestrijding op verharding, bijvoorbeeld door branden, borstelen, of het gebruik van heet water in het bestek aangegeven.

Beeldposten worden op kwaliteitsniveau B of C gevraagd.

Naast het opstellen van de RAW-bestekken hebben we ook de Nota-vragen kunnen beantwoorden.

Gerelateerde projecten