Bestek baggeren speeleiland Amsterdamse Bos

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos
Werkzaamheden:  Bestek baggeren Speeleiland en directievoering/ toezicht baggeren Speeleiland
Looptijd: 2015

Het Amsterdamse Bos heeft een waterspeelplaats, speciaal voor kinderen,  gerealiseerd tussen en op 2 speeleilanden in de Grote Vijver van het Amsterdamse Bos. Zij wil graag – om de waterkwaliteit op peil te houden – de bodem baggeren, daarna van een zandbodem voorzien en een onderwater- beschoeiing tussen de speeleilanden en de Grote Vijver aanbrengen.

De DG Groep heeft voor het Amsterdamse Bos voor deze werkzaamheden  een RAW bestek  geschreven.  Bij de start van het bestek is eerst de waterbodem, zowel kwalitatief als kwantitatief, onderzocht. Het slib bleek – zoals verwacht – niet vervuild. Tevens vond er afstemming plaats over aanlegdieptes, type onderwaterbeschoeiing en wijze van aanleg en herstel van de bestaande oeverbeschoeiing d.m.v. een natuurvriendelijke oever plaats.  Als deze gegevens zijn in het bestek verwerkt.

Na aanbesteding is het werk aan de aannemer C & J Markus B.V.  uit Badhoevedorp gegund. Daarna heeft de DG Groep de directie en toezicht op de uitvoering van deze werkzaamheden gedaan.

Directie en toezicht

Bij de directievoering heeft de DG Groep de bouwvergaderingen geleid, de planning van de werkzaamheden bewaakt en de documentenstroom tussen de aannemer en opdrachtgever gecontroleerd en beheerd (directievoering).

Voor de toezichthoudende rol heeft DG Groep toezicht gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden op locatie, door het materiaal te keuren en de hoeveelheden op de termijnstaten te  controleren. Ook werden de weekrapporten van de uitvoering, verslagen van de bouwvergadering, het betalingsadvies bij termijnen, een financieel overzicht t.o.v. budget en termijn en het  proces-verbaal van oplevering geleverd. Met de oplevering is een opleveringsdossier aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, zodat hij alle relevante informatie gebundeld heeft.

Gerelateerde projecten