Accres Meldingen

Met het programma Accres® Meldingen kunt u meldingen of klachten van de burger over de openbare ruimte vastleggen en afhandelen bijvoorbeeld via een centrale service-balie. Het programma biedt u uitgebreide analyse mogelijkheden en vormen van rapportage (in aansluiting op Windows) voor:

  • gemiddelde afhandeltijden en voortgangscontrole
  • statistieken per type melding en taakveld
  • statistieken per afdeling
  • kostenraming en nacalculatie

Accres® Meldingen is flexibel uit te breiden naar wensen van de gebruiker, bijvoorbeeld door koppeling met e-mail systemen zoals GroupWise en Exchange of het halen van de adresgegevens van de melder uit de bevolkingsadministratie. Het programma biedt beveiligingsmogelijkheden op diverse niveaus.

Taakvelden & standaard meldingen

Elke melding wordt geclassificeerd volgens een door het gebruik te bepalen indeling. Taakvelden zijn bijvoorbeeld ‘wegen’,’groen’ of’reiniging’, terwijl een standaard melding ‘gat in de weg’ of ‘container niet opgehaald’ kan zijn. Elke standaard-melding heeft een eigen afhandeltijd, waarbinnen de melding moet worden opgelost.

Postcode-straat koppeling

Door gebruik van een bestand met postcodes is het eenvoudig om een koppeling te leggen tussen postcodes en straatnamen. Dit versnelt de invoer van de melding en maakt de meldingen gemakkelijk terug te vinden.

Kosten berekening

Door invoer en gebruik van werkhandelingen kunnen kosten-berekening worden gemaakt. Ook is er de mogelijkheid om achteraf de werkelijke uren enkosten als nacalculatie in te voeren.

Open database structuur

Het programma werkt op basis van een eigen data-dictionary. Via deze data-dictionary kunnen door de gebruiker velden en integriteitscontroles worden toegevoegd aan alle bestanden. Op deze wijze kunnen de standaard bestanden op gebruikerswensen worden afgestemd.

Windows-mogelijkheden

Accres Meldingen maakt volledig gebruik van de mogelijkheden van Windows. Zo kunt u gegevens exporteren naar alle tekstverwerkings- of spreadsheat- programma’s en zelfs meldingen per E-mail versturen.