Selectie van referenties

ONDERHOUDSBESTEKKEN OPENBAAR GROEN

 • Frequentiebestekken onderhoud groen
  • Gemeente Alphen Chaam Groenonderhoudsbestek
 • UAV- GC
  • Gemeente Oegstgeest onkruidbeheersing op verharding
 • Overeenkomst met open posten (raambestek) groenonderhoud/renovatie
  • Gemeente Diemen – Raambestek meerjarenplan Oevers
 • Onderhoudsbestekken reiniging
  • Gemeente Albrandswaard ( 2005?)
 • Onderhoudsbestekken
  • Amsterdamse Bos Baggeren speeleiland
  • Amsterdamse Bos Zorgplicht bomen
  • Gemeente Amsterdam – stadsdeel Noord Onkruidbeheersing op verhardingen
  • Gemeente Amsterdam – stadsdeel Noord Knippen hagen
  • Gemeente Amsterdam – stadsdeel West 3 Onderhoudsbestekken beplanting
  • Gemeente Diemen Actualisatie bestek ecologische oevers
  • Gemeente Leiden Bestek Bomen en bestekken beplanting en gras voor 4 percelen
  • Gemeente Overbetuwe Onkruidbeheersing op verhardingen
  • Gemeente Alphen a/d Rijn Groenbestekken
  • Gemeente Veenendaal Openbaar Onderhoudsbestekken openbaar groen 2014-2015
  • Gemeente Hilversum –actualisatie bestekken openbare ruimte
 • Beeldbestekken onderhoud groen
  • Gemeente Amsterdam – stadsdeel Noord besteksschouw onkruidbeheersing verhardingen en kort gras
 • Opstellen directieramingen
  • Gemeente Beverwijk directiebegroting groenbestek
  • Gemeente Beverwijk diverse directieramingen

DIRECTIEVOERING EN TOEZICHT

 • Gemeente Binnenmaas Maaibestek 2014-2016
 • Amsterdamse Bos Zorgplicht bomen
 • Amsterdamse Bos Baggeren speeleiland

ONDERSTEUNING / DETACHERING / OPLEIDING EN ADVIES

 • Tekenwerkzaamheden BGT
  • Gemeente Westland,
  • Gemeente Albrandswaard
  • Gemeente Langedijk
 • Advisering werkzaamheden Sportvelden
  • Gemeente Amsterdam – stadsdeel Oost
  • Gemeente Amsterdam Normbedragen
 • Gisib /GBI ondersteuning
  • Gemeente Leiden
  • Gemeente Bergen
  • Gemeente Alphen a/d Rijn
 • Advisering Groene Pucinni
  • Gemeente Amsterdam
 • Detachering projectleider
  • Gemeente Molenwaard – regisseur groen a.i.
  • Gemeente Wageningen –
 • Mutaties Accres en ondersteuning beheersysteem
  • Gemeente Amsterdam Begraafplaats De Nieuwe Ooster
  • Gemeente Amsterdam stadsdeel West
  • Gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw West
  • Gemeente Amsterdam stadsdeel Oost
  • Gemeente Middelburg
 • Opleiden en begeleiden monitoren bestekken gras en groenonderhoud
  • Gemeente Diemen
  • Gemeente Molenwaard
 • Opleiden beeldgericht werken
  • Gemeente Molenwaard Van frequentie naar beeldgericht werken
 • Inventarisatie banken, papierbakken en fietsenrekken
 • Gemeente Amsterdam – stadsdeel West

BELEIDS- EN BEHEERPLANNEN

 • Integrale beheerplannen Openbare ruimte
  • Gemeente Westland Beheerplannen Openbare ruimte
  • Gemeente Molenwaard Beheerplannen Openbare ruimte
  • Gemeente Harderwijk Actualisatie Beheerplannen Openbare Ruimte
 • Bomen
  • Gemeente Langedijk Actualisatie bomenbeleidsplan
  • Gemeente Leidschendam – Voorburg Bomennota
  • Gemeente Leidschendam – Voorburg Beheerplan Park Middenburg Sonnenburgh
  • Gemeente Boxtel Bomenbeleidsplan
  • Gemeente Rijswijk Bomenbeheerplan
 • Groen
  • Gemeente Westland Beheerplannen Openbare ruimte
  • Gemeente Molenwaard Beheerplannen Openbare ruimte
  • Gemeente Molenwaard Visie voor de wallen van Nieuwpoort
  • Gemeente Leidschendam – Voorburg Wijkgroenbeheerplan Leidschendam Zuid (incl. burgerparticipatie)
  • Gemeente Leidschendam – Voorburg Wijkgroenbeheerplan Voorburg West (incl. burgerparticipatie)
  • Gemeente Den Haag Groenbeleidsplan ( participatietraject en ontwikkeling inhoud)
  • Philips parkplan Philips Business Parc te Eindhoven
  • Gemeente Haarlem Bolwerken en Kenaupark
  • Gemeente Haarlem Frederikspark
  • Gemeente Haarlem Engelandpark
  • Gemeente Diemen Groenbeleidsplan
  • Gemeente Lansingerland groenstructuurplan
  • Gemeente Lansingerland Actualisatie beheerplan groen, spelen en kwaliteit verhardingen
  • Gemeente Voorschoten Groenstructuurplan
  • Gemeente Middelburg Groenbeleidsplan
  • Gemeente Voorschoten Groenstructuurvisie i.s.m. bureau Alle Hosper’s Heerenloo
 • Reiniging
  • Gemeente Albrandswaard Integraal beheer- & beleidsplan Reiniging
  • Gemeente Wijdemeren Afvalbakkenplan
 • Beheerplannen begraafplaatsen / speelterreinen
  • Gemeente Westland/li>
  • Gemeente Haarlem Kleverlaan
  • Gemeente Vlaardingen begraafplaats Holy
  • Gemeente Molenwaard
  • Gemeente Amsterdam – stadsdeel Zuid Oost Speelruimtebeleidsplan
 • Beplantingsplannen
  • Gemeente Heerhugowaard – Edelstenenwijk
  • Gemeente Molenwaard – diverse projecten