Van Grijs naar Groen

In veel coalitieakkoorden staat vergroening als belangrijk thema genoemd. Vaak wordt ook budget vrij gemaakt om aan de slag te gaan. Maar hoe vertaal je deze ambitie naar uitvoering? Hoe pak je deze opgave aan zodat dat het budget zo effectief mogelijk wordt besteed? Wij helpen gemeenten bij de opgave om deze beleidsdoelstelling te vertalen naar de concrete uitvoeringspraktijk.  

Stap 1: Data-analyse

Om inzichtelijk te maken waar vergroeningspotentie is, brengt DG Groep de locaties met ongebruikte verharding in beeld. Samen met u bespreken we welk soort verharding u als onnodig of niet functioneel ziet. Op basis hiervan formuleren we uitgangspunten om mee te nemen in de analyse. Niet functionele verharding gevonden kan gevonden door te kijken naar: 

  • Breedte trottoirs = minimaal 1,80 meter
  • Overhoeken - versteende plekken: minimale oppervlak verharding = 20m2 en 1 meter breed. 
  • Verharde speelpleintjes
  • Buffer rond appartementgebouwen = 1 meter
  • Buffer rond commerciele functies = 5 meter.

DG Groep brengt zo alle mogelijke locaties voor ontharding op straat, wijk, dorp en gemeentelijk niveau in beeld. Het resultaat ontvangt u op kaart. 

Stap 2 : Toetsen en prioriteren
Niet alle gevonden kansen kunnen ook daadwerkelijk onthard of vergroend worden. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals verkeersveiligheid, de functie van de verharding of de wensen van bewoners. Ook heeft het weghalen van de verharding niet overal dezelfde impact. We maken samen met u een top 50 van plekken waar het weghalen van verharding het meest effectief is. Door plekken aan te pakken met wateroverlast of hittestress wordt direct een bijdrage geleverd aan klimaatadaptatie. En door aan te sluiten bij bestaand groen kan de biodiversiteit verhoogd worden. De data leveren wij aan als shape en excel.

Stap 3: Prioriteren
De uitkomsten werken we uit in een voorstel voor type omvorming en bijbehorende kosten. Zo kunt u een concreet plan maken voor de vergroeningsopgave in uw gemeente. 

Interesse?
Is het voor uw gemeente ook interessant om op gestructureerde wijze te kijken naar de vergroeningsmogelijkheden? Neem contact op met Annemarie Keern op akeern@dggroep.nl of via 06 19013814 voor een adviesgesprek. 

Gerelateerde projecten