Wijdemeren Integrale doorrekening

Opdrachtgever: Gemeente Wijdemeren
Werkzaamheden: Doorrekening kosten
Looptijd: 2015
   

Sinds het laatste kwartaal van 2013 kunnen gemeenten een (jaarlijkse) vergoeding krijgen van Nedvang. Gemeenten kunnen de vergoeding gebruiken voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval. De gemeente Wijdemeren wil onderzoeken op welke manier er slimmer kan worden ingezet op de aanpak van zwerfafval en welke rol participatie hierin kan spelen.

De gemeente heeft aan de DG Groep gevraagd om inzichtelijk te maken wat de burger en ondernemer van de gemeente kan verwachten en vice versa. Hiervoor is het van belang dat bekend is wat de huidige kwaliteit is van de buitenruimte en welke capaciteit en budgetten hier tegenover staan.

Hoe heeft de DG Groep dit aangepakt?

De leefbaarheid van de buitenruimte hangt niet alleen af van de aanwezigheid van zwerfafval maar ook de andere assets zoals: groen, verharding en straatmeubilair zijn hierbij van invloed.

Voor het bepalen van het uitgangspunt is de beeldkwaliteit per type gebied gemeten voor de assets reiniging, groen, verharding en straatmeubilair. Hiervoor is een meetcatalogus opgesteld met een selectie van schaalbalken uit de KOR van het CROW. De meting vond plaats op ad-random geselecteerde locaties verdeeld over alle kernen (Nederhorst den Berg, Ankeveen, `s Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Breukeleveen).

Op basis van de kwaliteitsmeting, ervaring van de DG Groep en gesprekken met de gemeente zijn er werkpakketten opgesteld voor de kwaliteit niveaus A – B en C. Hiermee is inzichtelijk welke capaciteit en kosten er benodigd zijn per kwaliteitsniveau. Dit is gekoppeld aan het areaal van de gemeente waardoor helder is welke budgetten en capaciteit benodigd is voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Hierdoor zijn de uitgangspunten in (beeld)kwaliteit, financiële middelen en capaciteit inzichtelijk geworden waardoor helder is wat de gemeente minimaal aan kwaliteitsniveau levert. Op deze wijze is er een communicatie middel ontstaan waar en hoe de burger kan participeren. Dit geeft voor die partij niet alleen helderheid maar tevens voor de eigen politiek, collega`s en belanghebbenden van de gemeente.

Gerelateerde projecten