Beheersing zwerfafval

Stelt u zich ook wel eens de vraag hoe je gericht kan inzetten op de aanpak van zwerfafval? En wat de beste methode is om scholen, ondernemers en burgers te betrekken bij een schone openbare ruimte? Of hoe je de openbare ruimte (hotspots) anders kan inrichten zodat het minder zwerfafval aantrekt? Op welke manier je gedrag van een gebruiker kan beïnvloeden? Of welke extra handelingen kunnen worden ingezet die zullen bijdragen aan een schone openbare ruimte?

In de raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeentes jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen (per inwoner € 1,19) voor extra inzet voor preventie en aanpak van zwerfafval.

De DG Groep draagt hieraan bij door middel van begeleiding, instrumenten en producten te ontwikkelen die gemeente begeleiden bij de zwerfafval trajecten van Gemeente Schoon.

Inmiddels heeft de DG Groep hiermee de benodigde ervaring opgedaan, een aantal van de referentie projecten zijn:

  • Inspectie bijplaatsingen ORACS (Den Haag)
  • Calculatie gericht inzetten op veegvuil (Wijdemeren)
  • Doorrekening capaciteit en planning en inzet zwerfafval op CROW beeldkwaliteitniveau (Wijdemeren)
  • Hondenbeleid (Molenwaard).

Gerelateerde projecten