Directievoering en toezicht baggeren Speeleiland

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos
Adviesbureau: DG Groep B.V.
Werkzaamheden: directievoering en toezicht baggeren Speeleiland
Looptijd: 2015

Om de waterkwaliteit van het Speeleiland in gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos op peil te houden, is er in het najaar van 2015 gebaggerd. Het Speeleiland is namelijk een geliefde zwemlocatie, waardoor het van belang is dat de waterkwaliteit op peil wordt gehouden. De baggerwerkzaamheden zijn door aannemer C&J Markus B.V. uitgevoerd. De DG Groep heeft de directie en toezicht op de uitvoering van deze werkzaamheden gedaan, ter ondersteuning van de gemeente.

Hoe heeft DG Groep dit aangepakt?

De directievoering en het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden is door de DG Groep uitgevoerd. Bij de directievoering heeft de DG Groep onder andere bouwvergaderingen geleid, de planning van de werkzaamheden bewaakt en de documentenstroom tussen de aannemer en opdrachtgever beheerd.

Voor de toezichthoudende rol heeft DG Groep toezicht gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden op locatie, door onder andere het materiaal te keuren en het controleren van de hoeveelheden op de termijnstaten.

De DG Groep levert daarbij de volgende producten: weekrapporten van de uitvoering, verslagen van de bouwvergadering, het betalingsadvies bij termijnen, een financieel overzicht t.o.v. budget en termijn en tot slot een proces-verbaal van oplevering.

Gerelateerde projecten