Duurzaamheid

Uitgekiende ontwerpen en zorgvuldig beheer leiden tot een duurzame openbare ruimte. Wij houden rekening met het milieu, de mensen en de economie. De milieubelasting en energieverbruik kunnen lager door keuze van de juiste materialen, slimme werkmethoden of behoedzaam ingrijpen.Bewoners en belangengroepen betrekken we bij het maken van plannen, zodat de openbare ruimte aansluit op hun behoeften. Duurzaam kan ook economisch verantwoord zijn door het toepassen van de principes van cradle-to-cradle en het analyseren van de hele levencyclus van een project. Cradle-to-cradle streeft naar een ecologisch intelligent ontwerp waarin natuur en economie samen profiteren.   

In de initiatief- en ontwerpfase kan de duurzaamheid van een project het meest beïnvloed worden. Daarom stellen we samen met de opdrachtgever de ambitie en doelen op. We stemmen de inrichting af op het gebruik en de eigenschappen van de onderhoudsmachines en maken verhardingen onderhoudsarmer. Het groenbeheer kan duurzamer door uit te gaan een geleidelijke bgeleiding tijdens de hele ontwikkeling in plaats van rigoreus ingrijpen. Onkruidbeheersing beperken we door toepassen van innovatieve plantsystemen.We kiezen materialen op basis van hun duurzaamheid: weinig belasting van de bron, herbruikbaar of upcyclebaar. We bevorderen een veerkrachtig watersysteem door optimale waterberging, sluiten van kringlopen en reductie van mogelijke vervuiling.

Bij het beheer gaan we uit van assetmanagement, dat de hele levenscyclus van de objecten in de buitenruimte  beschouwt. Het beheer van de openbare ruimte maken we duurzamer door het opnemen van eisen in de contracten over lage CO2 uitstoot, uitsluiting van chemische bestrijdingsmiddelen en het bevorderen van de ecologische kwaliteit. Daarbij nemen we ook een sociale paragraaf op. We betrekken bewoners en gebruikers bij de plannen. Economische duurzaamheid volgt uit het benutten van hernieuwbare energie en het toepassen van materialen en constructies op basis van hun levenscyclus.

Zo brengen we duurzaamheid in de praktijk voor leefbare, veilige en gezonde omgeving.

Gerelateerde projecten