BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale basiskaart en volgt de Grootschalige Basis Kaart Nederland (GBKN) op. De oude kaarten met lijnen, vlakken en punten worden omgezet in objectgerelateerde GIS-kaarten voor het beheer van de openbare ruimte: met wegen, water, groen, civieltechnische kunstwerken, verlichting, enzovoort. De standaarden die de bronhouders gebruiken om deze kaart te maken zijn beschreven in het informatiemodel geografie (IMGeo).

De BGT vormt de kern (het verplichte deel) van het informatiemodel geografie (IMGeo). De geo-component is een essentiële schakel in de informatie die nodig is voor de uitvoering van het beheer. De gisib®-software speelt hier volledig op in, omdat er een volwaardige GIS-applicatie ingebouwd is. Voor het databeheer hoeft u dus geen aparte GIS- of tekenprogrammatuur aan te schaffen. Met gisib® heeft u een directe koppeling tussen de beheerdata en de geo-informatie. De BGT en IMGeo vormen een enorme kans voor

In maart 2013 is een standaard voor de uitwisseling van geografische informatie vastgesteld om eenvoudig wijzigingen in geografische databestanden te verwerken. Deze standaard -GeoStUF IMGeo – maakt het mogelijk om gegevens over topografische objecten uit te wisselen tussen de landmeetkundige systemen en de beheersystemen. Door het ondertekenen van het KING convenant heeft gisib® zich geconformeerd aan deze standaard.

Gerelateerde projecten