Assetmanagement

Gemeenten en bedrijven willen efficiënter werken en transparante keuzes maken over hun assets, de onderdelen van de buitenruimte die zij bezitten. Er zijn verschillende rollen bij het beheer van assets. De asseteigenaar (bestuur of directie), de assetmanager (beheerder) en de serviceprovider (de dienstverlener) maken voor het beheer van de assets keuzes. Door doelen, prestaties en indicatoren duidelijk te benoemen is een goede communicatie mogelijk tussen de personen binnen en buiten de organisatie.

Bij elke efficiëntieslag moet de eigenaar kritisch kijken naar de onderhoudskosten en opnieuw prioriteiten stellen. Bij de afwegingen beoordeelt het assetmanagement de hele cyclus van ontwerp, aanleg, beheer, herstel en renovatie. Eigenaars en beheerders maken optimale keuzes op basis van doelen (beeld, gebruik, veiligheid, duurzaamheid), risico’s en kosten. Wijzigingen in het ontwerp beïnvloeden de beheerkosten en de materialisering heeft gevolgen voor de veiligheid. De eigenaar kijkt verder dan de onderhoudskosten en beschouwt de totale kosten tijdens de levensduur van een element. De Life Cycle Costs (LCC) omvatten de kosten van planning, ontwerp, aanleg, beheer en renovatie.

Assetmanagement voor de openbare ruimte staat in de kinderschoenen. Gemeenten zijn gestart met de invoering. De DG Groep adviseert bij het proces, berekent Life Cycle Costs en brengt risico’s in kaart.

Assetmanagement begint met te bepalen wat een organisatie met de te beheren objecten wil bereiken. De doelen vormen de basis voor de afweging van prestaties, risico’s en kosten.

Het risicomanagement brengt de omvang, mogelijke schade en de kans van het optreden van risico’s in kaart. Het kan gaan om techniek, veiligheidheid, imago, wet- en regelgeving, milieu en gezondheid. De eigenaar, vaak het gemeentebestuur, bepaalt welke risico’s acceptabel zijn en weegt de kosteneffecten af. Zo wordt het beslissingsproces van een organisatie transparant en eenvoudiger te communiceren met de burger. De beheerder kan door het benoemen van de risico’s beter prioriteiten stellen voor het onderhoud of reconstructie van bepaalde assets.

De beheerder vertaalt de strategische doelen in concrete maatregelen, waarbij er naar de gehele levenscyclus van de assets wordt gekeken.

Wij adviseren bij de afweging van kosten, prestaties en risico’s en het nemen van beslissingen rond het beheren van de assets (bezittingen) van een organisatie. Zo helpen wij gemeenten breder te kijken en scherpere keuzes te maken.

Gerelateerde projecten