Contract management

Bij uw aanbesteding gaat het om de inhoud en kwaliteit van het resultaat voor een gunstige prijs. De huidige markt van contractvorming is te veel gedomineerd door de prijs en het verwerven van de opdracht. Herkenbaar? Wij gaan voor een duidelijke opdracht, een helder aanbestedingsproces en met een duidelijk doel: kwalitatief goed uitgevoerde projecten en onderhoud.

Bij de contractvorming voor de openbare ruimte en het groen is het bepalen van de kwaliteit een lastige opgave. Het is complex en de kaders zijn in ontwikkeling. Wij kunnen met onze ruime ervaring contracten maken waarin de beoogde kwaliteit helder is omschreven en waarin de aspecten geld, tijd en beheer een duidelijke plek krijgen. Dat doen we in nauw overleg met de opdrachtgever.

Veel aannemers zijn gewend aan de RAW-systematiek en dat hoeft niet altijd de beste contractkeuze te zijn. De ervaring van de bouwwereld met geïntegreerde contracten, de vorming van bouwteams en het vertalen van BIM-doelen, zien we terug bij nieuwe contracten voor de openbare ruimte.

Wij zetten de volgende instrumenten in:

  • RAW-bestek -systematisch omschreven resultaat, degelijk technisch en administratief kader
  • Raamovereenkomst (RAW) – flexibel en vaste kwaliteit
  • UAV-GC – ontzorgde opdrachtgever en betrokken aannemer
  • Systems Engineering – duidelijkheid en grip op complexiteit
  • Beeldbestekken (KOR/RAW) – delen van verantwoordelijkheid, herkenbaar
  • Bouwteam – interdisciplinair, gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Best Value of Procurement – aannemer onderdeel van contractvorming

Wij begeleiden bij het kiezen van de juiste contractvorm van uw specifieke vraag, van initiatieffase, via contractvoorbereiding tot en met aanbesteding.

Gerelateerde projecten