Leiden groenbestekken

Opdrachtgever: Gemeente Leiden
Werkzaamheden: Integraal groen en boombestekken, aanbestedingsbegeleiding
Looptijd: 2014
   

Onderhoudsbestekken groen voor de gemeente Leiden

Het groenonderhoud van de gemeente Leiden is in één procedure voor zes percelen aanbesteed. Voor vijf wijken is een RAW-frequentiebestek opgesteld voor de onkruidbeheersing in boomspiegels en beplantingen, het maaien van gazons, bladbeheersing en het afsteken graskanten

Voor het onderhoud van bomen is een RAW raamovereenkomst geschreven om de maatregelen die volgen uit de boominspecties (VTA) op maat te kunnen uitvoeren. De raamovereenkomst bevat besteksposten voor begeleidingssnoei, onderhoudssnoei, kappen van bomen, plantgatverbetering en planten van bomen met de daarbij behorende nazorg.

De aanbestedingsprocedure was Nationaal openbaar conform ARW 2012 met als criterium: Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). De DG Groep stelde de EMVI-criteria en de inschrijvingsleidraad in nauw overleg met de beheerders op. De beoordelingsmatrix bestaat uit scores en wegingsfactoren voor de inschrijfprijs en het plan van aanpak.

Als eisen golden het kunnen overleggen van referentieprojecten, de omzet, de vakbekwaamheid van het personeel en het voldoen aan ISO, VCA en Groenkeur.

Voor de toetsing van de inschrijvingen maakte de DG Groep een besteksbegroting.

Bij EMVI-aanbestedingen vragen opdrachtgevers en aannemers om transparantie. Doordat de beoordelingssystematiek en wegingsfactoren als bijlage bij het bestek is gevoegd, kunnen potentiële inschrijvers precies zien aan welke aspecten de opdrachtgever veel waarde hecht.

Gerelateerde projecten