Onkruidbeheersing op verhardingen

Opdrachtgever: Gemeenten Alphen aan den Rijn, Oegstgeest, Westland, Zoeterwoude
Werkzaamheden: Raamovereenkomst onkruidbeheersing op verhardingen
Looptijd: 2016-2017 mogelijke verlengingen
   

Sinds maart 2016 is het gebruik van glyfosaat en andere chemische middelen op verhardingen niet meer toegestaan. Daarom  zijn veel gemeenten op zoek naar alternatieve methoden van onkruidbestrijding op verharding, bijvoorbeeld door branden, borstelen, of het gebruik van heet water.

De DG Groep ontzorgt gemeenten bij de aanbesteding van nieuwe contracten voor onkruidbeheersing. Zo kan de DG Groep adviseren welke type contract het beste bij de omstandigheden en de vraag van een bepaalde gemeente ligt. Daarna werkt DG Groep de benodigde contracten uit en begeleidt de procedure van aanbesteding.

Bij genoemde gemeenten was geen ervaring met alternatieve methoden van onkruidvrij maken. Daarbij was een grote mate van onzekerheid welke methode(n) en kwaliteit het beste zouden aansluiten bij  het beschikbare budget. Daarom is gekozen om een RAW-Raamovereenkomst op te stellen waarin diverse methoden zijn opgenomen of verschillende kwaliteitsniveaus.

DG Groep heeft per gemeente RAW-raamovereenkomst(en) gereed gemaakt voor een Europese of Meervoudig onderhandse aanbesteding. Ook is de aanbestedingsleidraad opgesteld en de Nota van inlichtingen. Bovendien ondersteunde de DG Groep de gemeenten bij het beantwoorden van de vragen naar aanleiding van de nota. Een medewerker van de DG Groep participeerde in het beoordelingsteam dat de gunningscriteria van de inschrijvers en controleerde en beoordeelde. Tot slot stelde de DG Groep een gunningsadvies op.

Gerelateerde projecten