Inspectie oeverbescherming ten behoeve van vervanging Gouda

Opdrachtgever:     Gemeente Gouda
Adviesbureau:       DG Groep BV
Werkzaamheden:  Inspectie oevers met rapportage en kostenraming, uitvoeren quick scan flora en fauna,  opstellen deelopdracht 
Looptijd:                  2019

In Gouda is een technische inspectie uitgevoerd bij diverse oevers en is beoordeeld of de oeverbescherming vervangen moet worden.  Waar mogelijk worden beschoeide oevers omgevormd naar natuurlijke oevers. Bij de afweging voor het wel of niet beschoeien van oevers is gebruik gemaakt van de “Beslisboom oeverbescherming” van de gemeente. Als op basis van de beslisboom bleek dat een natuurvriendelijke oever niet mogelijk is, is  beschoeien met een kunststof beschoeiing geadviseerd.

Door onze partner Bureau Stadsnatuur is gelijktijdig een quick scan flora en fauna uitgevoerd.

Gerelateerde projecten