De Rietvink ‘t Lien – Wijkgroenbeheerplan

Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam Voorburg
Adviesbureau: DG Groep B.V., wijkgroenbeheerplan
Looptijd: 2012-2013
   

De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt voor iedere wijk een wijkgroenbeheerplan samen. Het omschrijft de huidige situatie van het groen en de gewenste streefbeelden. Daarnaast benoemt het de te nemen beheermaatregelen om de streefbeelden te bereiken, met een financieel programma voor een periode van vijf jaar. Tegelijk is dit plan een belangrijk communicatiemiddel richting de bewoners.

Hoe heeft DG Groep dit aangepakt?
De DG Groep heeft dit wijkgroenbeheerplan geschreven waarbij ook een beheergroepenkaart, streefbeeldenkaart en maatregelenkaart zijn gemaakt. Een kwaliteitsinspectie van het groen(met behulp van de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte), een rondwandeling met voormannen en bewonersparticipatie zijn belangrijk voor het bepalen van de maatregelen groot onderhoud. Dg Groep heeft meegeholpen in de voorbereiding en ondersteuning gegeven tijdens de bewonersavond.

De DG Groep heeft in dit plan de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Naast de kosten voor de eenmalige maatregelen, laat het ook het verschil in kosten van het regulier onderhoud voor en na de eenmalige maatregelen zien.

De maatregelen zijn integraal benaderd. Waar nodig sluiten deze aan op andere vakdisciplines.

Gerelateerde projecten