Leidschendam Zuid wijkgroenbeheerplan

Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam Voorburg
 Adviesbureau:  DG Groep B.V.
Werkzaamheden: Groenwijkbeheerplan
Looptijd: 2014-2015

 

De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt voor iedere wijk een wijkgroenbeheerplan samen. De gemeente Leidschendam Voorburg heeft de DG Groep gevraagd een wijkgroenbeheerplan te maken met een integraal overzicht van de renovaties, maatregelen en een financieel programma voor groot onderhoud van het groen voor een periode van vijf jaar. Tegelijk is dit plan een belangrijk communicatiemiddel richting de bewoners.

Het groen in de wijk Leidschendam Zuid is op veel plaatsen ca. 30 jaar oud en maakt een “versleten”indruk. Het is vaak niet onderhoudsvriendelijk en heeft over het algemeen een hoge dichtheid aan bomen. Ook heeft de wijk geen uniformiteit in de beplanting, het verschil tussen de buurten onderling is nauwelijks zichtbaar en de functie van beplanting komt niet altijd tot zijn recht.

Hoe heeft DG Groep dit aangepakt? De DG Groep heeft dit wijkgroenbeheerplan geschreven waarbij ook een beheergroepenkaart, streefbeeldenkaart en maatregelenkaart zijn gemaakt. Een kwaliteitsinspectie van het groen(met behulp van de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte), een rondwandeling met voormannen en bewonersparticipatie zijn belangrijk voor het bepalen van de maatregelen groot onderhoud. DG Groep heeft meegeholpen in de voorbereiding en ondersteuning tijdens de bewonersavond.

De DG Groep heeft in dit plan de financiële consequenties inzichtelijk gemaakt. Naast de kosten voor de eenmalige maatregelen, laat het ook het verschil in kosten van het regulier onderhoud voor en na de eenmalige maatregelen zien.

De maatregelen zijn integraal benaderd. Waar nodig sluiten deze aan op andere vakdisciplines.

Gerelateerde projecten