Harderwijk IBOR plan

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk
 Adviesbureau:  DG Groep B.V.
Werkzaamheden: IBOR plan
Looptijd: 2013-2014

 

De gemeente Harderwijk stelt iedere 4 jaar een integraal beheerplan openbare ruimte samen. De gemeente Harderwijk heeft de DG Groep gevraagd te adviseren in de actualisatie en aanvulling van het plan.

Het plan geeft in hoofdlijnen aan hoe Harderwijk haar openbare ruimte op een doelgerichte en planmatige wijze beheert. De keuzes in beheer sluiten aan op het integrale beleid van de gemeente voor een veilig en aantrekkelijk leefmilieu, het versterken van de sociale samenhang, vergroten van de toeristische attractiviteit en duurzaamheid.

Hoe heeft DG Groep dit aangepakt?
De DG Groep heeft de teksten en ramingen inhoudelijk geredigeerd en gecontroleerd. Daarnaast inhoudelijk advies gegeven over het beheer van onderdelen in de openbare ruimte (riolering, stedelijk water, reiniging, wegen, civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, straatmeubilair, openbaar groen, spelen en handhaving) en toetsing aan landelijke ontwikkelingen.

Gerelateerde projecten